ZAKLADA · STATUT 1931.

 

Upravitelj Zaklade dr. Miše Kolin je, podnoseći izvještaj o upravljanju imovinom Zaklade i bilancu do 31.12.1931. godine, podnio Ministarstvu prosvjete Kraljevine Jugoslavije i Statut Zaklade Pomorsko-trgovačke akademije "Ivo Račić" u Dubrovniku. Statut je bio kratak ali je obuhvatio sva bitna pitanja neophodna da dr. Miše Kolin dobije pokriće za sve dotadašnje nezakonite radnje kao i daljnju neograničenu vlast u upravljanju zakladnom imovinom. Ministarstvo prosvjete rješenjem od 10.11.1931. g. (Rješenje Ministarstva prosvjete P.Br.40060/1931) na osnovu paragrafa 6. Zakona o zadužbinama i mišljenja zadužbinskog savjeta na sjednici od 7.09.1931 .g. odobrilo je ovaj Statut.

U članu 2. tog Statuta navodi se :

"Cilj je zadužbine da vaspitava sinove jugoslavenskog naroda, državljane Jugoslavije, u pomorsko trgovačkim stvarima i naukama kako bi se stvarali i odgajali vrijedni pomorci i dobri stručnjaci u pomorsko trgovačkom staležu jugoslavenske države, u svrsi očuvanja i unapređenja našeg pomorstva i razvitka pomorsko trgovačke privrede zemlje."

Ako se uzme u obzir da ostaviteljica Marija udova Račić u oporuci nigdje ni jednom rječju nije ograničila da se u njoj mogu samo ".. vaspitavati sinovi jugoslavenskog naroda, državljane Jugoslavije..." to je očito da je dr. Miše Kolin  izašao iz okvira oporuke, a što mu je  odobrenjem Statuta potpomoglo i Ministarstvo prosvjete.

Pokriće za cjelokupno svoje poslovanje zakladnom imovinom u periodu od 29.12.1919. do 31.12.1931 .godine dr. Kolin dobiva prihvaćanjem Statuta a time i člana 3. koji glasi:

"Kao sredstvo za ostvarivanje ovoga zadužbinskoga cilja služiće prihodi i kamate zadužbinske imovine koja se sastoji od nepokretnosti,u Dubrovniku,Cavtatu,Gružu i Platu, i od kapitala u gotovu novcu i hartijama od vrijednosti prema iskazu koji je upravitelj zadužbine Dr.Miše Kolin prikazao Kr.Banskoj Upravi Zetske Banovine svojim podneskom od 24.Decembra 1930 godine, sa kojim je podnio na odobrenje ovaj statut".

Članom 4.Statuta dr. Kolin i definitivno sebi daje neograničenu vlast u upravljanju zakladnom imovinom regulirajući to na način:

"Zadužbinskom imovinom će upravljati Dr.Miše Kolin i on će biti prvi kurator Pomorsko Trgovačke Akademije Iva Račića u Dubrovniku, a sve to sa zadatkom, ovlašćenjima i pravima određenim u testamentu Marije udove Iva Račića, i zakonu o zadužbinama. On je vlastan da imenuje sebi nasljednika u dužnosti i časti kuratora Akademije kao i administratora zadužbinske imovine a svaki pozniji kurator Akademije i administrator imanja biće vlastan da imenuje sebi nasljednika. U slučaju da ga on ma iz kojeg razloga ne imenuje , imenovaće ga vrhovna zadužbinska vlast".

Kao što je vidljivo iz teksta ovog članka, dr. Miše Kolin doslovno poštuje odredbe iz oporuke da kurator imenuje svog nasljednika ali ipak ostaje utisak da je svjesno propušteno da se razrade uvjeti koje bi kurator ispunjavao ( a što nije sadržavala oporuka ) kao npr. određene moralne kvalitete, a posebno imovno stanje nasljednika kuratora.

Iako je prema tadašnjim  propisima o nastavnom planu i programu mogla odlučivati samo nadležna vlast, dr. Miše Kolin u članku 5. utvrđuje:

"Plan i program nastave koja će se vršiti kao i uzdržavanje Akademije utvrdiće, nakon saslušanja stručnjaka, prvi kurator Akademije i administrator zadužbinske imovine Dr.Miše Kolin u skladu sa državnim nastavnim zakonskim propisima ".

Iako je ovakvo utanačenje bilo direktno u suprotnosti s  važećim propisima uprava Ministarstva prosvjete kao nadležna zakladna vlast na takvu odredbu ne reagira već daje suglasnost na cjeloviti tekst predloženog Statuta.