ZAKLADA · POČETNA IMOVINA

 

Na osnovu provedenih ostavinskih rasprava u Trstu i Dubrovniku može se zaključiti da je imovina Zaklade nastala od :

- vlastite imovine Marije udove Račić,

- ostavinske imovine Iva Račića  pripale Mariji    udovi Račić,

- ostavinske imovine Iva Račić   pripale sinu    Eduardu kao i eventualne njegove vlastite imovine,a preko majke Marije,

- ostavinske imovine Iva Račića  pripale kćeri    Mariji udatoj Banac i eventualno njene vlastite    imovine a preko majke Marije,

- ostavinske imovine Iva Račić pripale kćeri  Mariji udatoj Banac, a po njoj njezinom suprugu Božu Bancu od kojega je Zaklada taj dio kupila da bi usredotočila cijeli imetak pok.Iva Račića u svojim rukama.

Ovo je imovina s kojom je Zaklada morala raspolagati po smrti ostaviteljice i koju je dr.Miše Kolin kao izvršitelj oporuke imao na raspolaganju. U konkretnom određivanju što se na pojedini dio imovine odnosi nastaju i pravi problemi koji se, usprkos traženjima, nisu mogli riješiti do danas. Kako to nije ranije učinjeno danas više nije ni moguće, jer su sudionici tadašnjih postupaka (1919-1930.g.) već umrli. Podaci s kojima se raspolaže, a to su prvenstveno oni koje je do početka drugog svjetskog rata davao dr.Miše Kolin, ostavljaju niz otvorenih pitanja o kojima će kasnije biti riječi.

Prema podacima i izvještajima, a posebno onom koji je sačinio dr.Kolin kada je podnosio prijedlog 26.12.1930.godine nadzornoj zadužbinskoj vlasti - Banskoj upravi Zetske Banovine u Cetinju - za odobrenje Statuta Zaklade, Zaklada je raspolagala slijedećom imovinom:

1. Iz nekretnina u Trstu i to upisanih u zemlj.knjiž.ul. br.915 Trst-grad, 164 Quadriella teritoria,ul.3238, Chiarbola inf.grad, ul.br.24,25,26,943 i 1235 Rozzol teritoria, sve to procijenjeno u ostavinskom postupku Lit.1,189.244.15 . Ove nekretnine realizirane su prodajom i postignuta je netto kupovina od dinara 4,759.405.27 prema iskazu bilance za godinu 1930.

2. Iz nekretnina u našoj državi, koje se sastoje iz onih upisanih u ul.br.451,452,723 i 1086 p.o. Dubrovnik, broj 45 p.o. Dubrovnik II (Gruž), dijela uloška br.18,19,66 1/2, 78, 20 i 106 p.o. Plat, te konačno ul.br.23, 265 i 108 p.o. Cavtat, koje nekretnine su u ostavinskom postupku u Dubrovniku procijenjene s dinara 43.562.13 . Ove nekretnine nisu prodane a bilancirane se u godini 1930 s dinara 475.585.70 .

3. Iz potraživanja prema raznim pravnim ili fizičkim osobama (realizirano prema bilanci za 1930.godinu dinara 744.178.82) .

4. Iz gotovog novca od dinara 671.44 .

5. Iz trgovačke robe realizirano prema iskazu bilance za 1930.godinu s dinara 87.853.23 .

6. Iz pokućstva bilancirano u godini 1930-oj s dinara 11.058.25 .

7. Iz parobroda od kojih otpada 7/8 na ostavinu Iva Račića te na vlastitu imovinu Marije udove Račić i to brodovi : 

"DAN"

9 i 1/4    karata

"ORIJEN"

10 i 3/16 karata

"ISKRA"

6 i 31/64 karata

"IZVOR"

7 i 15/32 karata

"ISTINA"

8 i 15/64 karata

"IZRADA"

8 i 57/64 karata

"IZABRAN"

9 i 123/128   karata

"IZGLED"

7 i 1/32   karata

"MARIJA RAČIĆ"

21          karat

"EPIDAURO"

1 i 7/16    karata

 

Svi ovi karati ("karat"-dio/dijelovi vlasnosti broda od 1 do 24) procijenjeni su s dinara 4,910.014.56. Toj svoti se ima pribrojiti 1/8 kupljenog dijela od Boža Banca procijenjena s dinara 625.770.07 što sve skupa čini dinara 5,535.784.63 realiziranih prema bilanci za 1930. godinu za funti sterlinga 52.000.- preračunato u dinare prema istoj bilanci sa dinara 18,398.290.50 .

8. Iz udjela u obalnoj "Dubrovačkoj plovidbi" koji je procijenjen s dinara 16.000.- a realiziran prema bilanci 1930.godine sa dinara 63.840.-

9. Iz udjela u parobrodu "F.Artelli" procijenjen s dinara 6.650.- a realiziran prema bilanci 1930.godine sa dinara 66.074.18

10. Iz vrijednosnih papira koji se sastoje iz raznih akcija trgovačkih poduzeća (tvornice cementa, tramvaja, banaka, Tršćanskog Loyda i td.) zajedno s dividendama procijenjenim s dinara 496.297.10 a realiziranih prema bilanci za 1930.godinu sa dinara 1,297.126.76

Prema iznesenom vrijednost imovine Zaklade u 1930-oj godini iznosila je ukupno dinara 25,908.084.13.

Kako je teško s današnje distance dobiti pravu sliku o veličini ove imovine najbolje je dati pregled koliko je koja vrsta imovine sudjelovala u ukupnoj vrijednosti : 

1.

Nekretnine u Trstu

18,37%

2.

Nekretnine u Hrvatskoj

1,85%

3.

Potraživanja

2,87%

4.

Gotovina

0,0025%

5.

Trgovačka roba

0,34%

6.

Pokućstvo

0,042%

7.

Parobrodi

71,01%

8.

Udio u "Dub. plovidbi"

0,24%

9.

Udio u parobrodu F.A.

0,25%

10.

Vrijednosni papiri

5,00%

 

Prema iskazu dr.Miše Kolina danom 1946.godine imovina obitelji Račić iznosila je 1919.godine:

          - AKTIVA     kruna     99,144.048.48

          - PASIVA     kruna     23,593.703.17

Početna čista imovina iznosila je  75,550.345.31 kruna

Podatke o vrijednosti imovine treba uzeti s velikom rezervom jer ih je iskazao upravitelj Zaklade dr.Miše Kolin koji je Zakladom upravljao 20 godina, a da nikada nije provedena prava i potpuna kontrola njezinog financijskog  poslovanja. Posebno se to odnosi na iskazane vrijednosti nekretnina u Trstu i parobroda, pa bi povećanjem upravo tih dijelova imovine postotak ostale imovine u ukupnoj imovini bio još niži.