ZAKLADA · NOVČANA IMOVINA 1941

 

  

Upravni odbor je u skladu s naredbom Velike Župe Dubrava od 4.08.1941. g. br.Pr.22/41 da se sva novčana imovina ima uložiti kod Štedionice NDH, uputio pisma (10.10.1941.g. br.24/41) Gradskoj štedionici u Zagrebu i Trgovačkoj industrijalnoj banci (ranije Srpska banka) u Zagrebu te njenoj podružnici u Dubrovniku, tražeći da se prenesu kod njih uložene novčane mase na Štedionicu NDH - podružnicu Dubrovnik. Također je tražena deblokada novčane imovine na starom računu kod Trgovačke industrijalne banke u Zagrebu koja se nalazila pod zaštitom pa je koristila u pogledu isplata povlastice zaštitnog režima. Upravni odbor je smatrao da ovakvo blokiranje Zakladi stvara ne malu štetu jer je u toj banci kamata bila 2,5% a kod štedionice NDH bi dobili na vezanom ulogu 4% kamata .

Ministarstvo Državne riznice  nije moglo izvršiti deblokadu novčane imovine kod Trgovačke industrijalne banke, već je ova Banka izjavila da je pripravna isplaćivati Zakladi mjesečno po kuna 200.000.- što je počevši od 1.10.1942. g. i činjeno, a istovremeno je ulagano kod Štedionice NDH  Sve druge uloge drugih novčanih zavoda Zaklada je realizirala i novac uložila kod Štedionice NDH tako da je kod ove banke per 31.12.1942 .g. bilo koncentrirano kuna 5,212.905,70  .

Upravni odbor Zaklade je još 10.02.1942. g. zatražio odobrenje od Velike Župe Dubrava u Dubrovniku za ulaganje gotovine u hipotekarne zajmove, ali mu to odlukom Ministarstva nastave u Zagrebu  (Odluka Ministarstva nastave br.20417 od 13,03,1942.g.) nije odobreno već mu je naloženo da je dužan ".. raspoloživu gotovinu odmah koristonosno uložiti u Štedionicu N.D.H." .

Tokom 1943. g. ukinula se zaštita novčanim zavodima tako da je povučeno znatno više novca s  računa Trgovinsko industrijalne banke u Zagrebu nego 1942 .g. pa je per 31.12.1943 .g. na računu te banke ostalo 4,361.770.- kuna a na računu Štedionice NDH nalazilo se 11,937.477,30 kuna i to pretežno na vezanom računu radi većih kamata. Zaklada je znači per  31.12.1943.g. raspolagala u Hrvatskoj novčanom imovinom od ukupno kuna 15,299.247,30.

Zbog ratnih prilika nije bila moguća realizacija kamata koje su godišnje pripadale glavnici od 30.230.19.10 Lstg. (31.12.1943.g.preračunato to je iznosilo 6,935.927.-kuna) koje je dr. Kolin kao upravitelj Zaklade uložio kod Royal Bank of Scotland u Londonu .

U toku 1944. godine sva se novčana imovina usredotočila kod Štedionice NDH u Dubrovniku te je ova imovina per 31.12.1944. g. bila raspoređena ovako : 

 Na tekućem računu

kuna 

 808.600.00

 

 Na redovnom računu

kuna

 2,929.238,50

 

 na vezanom računu

kuna

 12,244.823,20

 

  ILI UKUPNO:

kuna

 15.982.661,70

 

Upravni odbor Zaklade je bio svjestan činjenice da raspolaže velikom gotovinom i da zbog ratnih prilika za dogledno vrijeme nije moguće realizirati gradnju Akademije pa je smatrano da se trebaju kupovati rentabilne nekretnine . Međutim, zbog raznih razloga ova namjera Upravnog odbora nije  realizirana .

Teškoće ratnih godina uvjetovale su da Zaklada od raspoloživih papira od vrijednosti nije imala prihoda jer "Dubrovačka Paraplovidba" nije davala dividende, a kuponi "agrarnih obveznica" se nisu mogli realizirati jer je obustavljena kamatna služba .