ZAKLADA · NEKRETNINE 1941

 

 

 Gospa s djetetom, Meštrović, Mauzolej

 

Najveći i svakako najvažniji problem s kojim se susreo Upravni odbor bilo je sređivanje stanja nekretnina pa je tako pregledom posjedovnih listova utvrđeno da su oni zastarjeli i ispravljani i  ne daju jasnu sliku o faktičnom stanju nekretnina. Upravni odbor je već u studenom 1941. g. dao od Katastarskog ureda izraditi nove pročišćene posjedovne listove kao i izvatke iz katastarskih mapa. Pored toga članovi Upravnog odbora su obišli posjede u Cavtatu, Gružu i Dubrovniku kako bi se upoznali s imovinom. Tada je konstatirano da faktično stanje ne odgovara katastarskom stanju. Jedino se nije obišao posjed u Župi dubrovačkoj jer su neraščišćene ostale razlike između stanja po katastarskim listovima i stanja po sudskim zemljišnim knjigama. Kako je problem zemljišta u Platu posebno pitanje i do danas nije raščišćeno, ono  zaslužuje posebno poglavlje i o tome će kasnije biti riječi.

Prilikom obilaska terena u Gružu, danas terena na kojem se nalaze Pomorska škola, Pomorski fakultet, dio Babin Kuka i više stambenih zgrada, Upravni odbor je utvrdio da nedostatak prilaza zemljištu Zaklade (od cca18.000 m2) sa raznih strana oduzima vrijednost parcelama te je pokrenut postupak da se od vlasnika susjednih parcela otkupi dio zemljišta kako bi se zaokružilo zemljište Zaklade u jednu cjelinu s prilazima sa svih strana. Tako su kupljene za gotovinu čestice zemlje od tri vlasnika (Pitarević , Altens-Ghetaldi i Miošić) i zaokružen je zemljišni posjed na cca19.000 m2dobivši tako i veću vrijednost zbog prilaza sa svih strana. Kako je to bilo građevinsko zemljište, a ne poljoprivredno, Upravni odbor ga nije mogao iznajmljivati, pa s osnova vlasništva tog zemljišta nije ni bilo prihoda. Jedino je na tom zemljištu dat u zakup jedan dio i to temeljem ugovora sklopljenog 1936 .g. između prijašnjeg upravitelja dr. Kolina i jedriličarskog kluba "Argosy". Kako JC "Argosy" nije nikada plaćao zakupninu za iznajmljeno zemljište ( ista je bila ugovorena na dinara 1.200.- godišnje), Upravni odbor je otkazao zakupni odnos i tražio uplatu dužne zakupnine. Međutim, Državno zastupništvo u Zagrebu kojem se Upravni odbor obratio dopisom br. M 57/3 od 20.1.1943.g. dalo je mišljenje da se ne poduzimaju sudski postupci za naplatu dužne zakupnine jer da nije izvjesno da bi se spor mogao dobiti s obzirom na usmena utanačenja između dr .Kolina i JC "Argosy" i jer se zakupljeno zemljište nije stvarno upotrebljavalo .

Iako je Upravni odbor od samog početka nastojao da se što je moguće više zemljišta da u zakup kako bi Zaklada ostvarivala prihod, to je bilo moguće samo s poljoprivrednim zemljištem i iznajmljivanjem zgrada. Zemljišni posjedi davali su se redovno iz godine u godinu javnim nadmetanjem u zakup i to na jednu godinu a zakupoprimci su redovno plaćali ugovorenu zakupninu. Zemljišni posjed u Platu uglavnom se nije mogao davati u zakup jer se radilo o suvlasničkim odnosima a pojedini suvlasnici su bili odsutni, u inozemstvu, odnosno ako su i bili tu nisu htjeli dati pristanak .

Zaklada je zgrade iznajmljivala istim stanarima kao i prije 1941. godine i uz jednaki najam ( po zakonskim propisima najam se nije mogao tada povisivati), a problema s naplatom nije bilo. U više navrata Zaklada je morala popravljati oštećenja na zgradama nastalim uslijed vremenskih nepogoda i to je znatno umanjivalo prihode od zgrada.

Stara zgrada ex Račić na Pločama koja je bila prazna i određena za rušenje jer se na njenom mjestu trebala graditi Pomorsko trgovačka akademija, rekvirirana je od strane talijanske vojne oblasti za smještaj njenih jedinica . U sporazumu između talijanskih vojnih vlasti i Upravnog odbora Zaklade utvrđeno je da se plaća mjesečni najam za korištenje zgrade u visini od cca 2.900.- kuna mjesečno po vojnoj tarifi. Kako je zgrada bila u lošem stanju talijanska vojna oblast je morala učiniti i veće popravke na zgradi nakon čega je  podnijela zahtjev  (Zahtjev talijanske vojne oblasti br.1054-03 od 19,11,1942,g.) kojim se traži da se odobri mjesečno odbijanje od najma za zgradu, a na ime učinjenog popravka zgrade za račun Vojne uprave. Upravni odbor odbija zahtjev talijanskih vojnih vlasti  (Dopis Upravnog odbora br.332/42 od 25.11.1942.g.)  iz razloga :

" ... izvršeni popravci ne predstavljaju za zadužbinu nikakvu vrijednost jer je zgrada određena za rušenje , popravci su bili izvršeni bez pristanka ove Uprave i bijehu izvršeni po slobodnom nahođenju vojnih vlasti za predbilježno poboljšanje nastambe dotičnih vojnih jedinica ".

Raspadom talijanske vojske u rujnu 1943 .g. prestaje i prihod Zaklade s osnova iznajmljivanja ove zgrade koju je zatim jedno vrijeme koristila njemačka vojska ali nije htjela plaćati najam .