BIBLIOGRAFIJA

 

HISTORIJSKI ARHIV Dubrovnik - Zaklada PTA "Ivo Račić"

Arhiv Zaklade

Spis Okružnog suda u Dubrovniku  Stup 100/46/35 (suđenje dr.Kolinu)

Kap. Špiro Savin, direktor Pomorskog tehnikuma u Dubrovniku: Postanak i razvitak dubrovačke „Nautike“-– 1952 - objavljeno povodom 100-te obljetnice pomorskog školstva u Dubrovniku)

Rudimir Roter:"Ivo Račić-pomorac i dobrotvor-1952.g.objavljeno povodom100-te obljetnice pomorskog školstva u Dubrovniku

Frano Dabrović: Tragom jubileja dubrovačkog pomorstva - 1952.g.objavljeno povodom100-te obljetnice pomorskog školstva u Dubrovniku

Marija Benić Penava, - Pomorske djelatnosti na dubrovačkom području između dva svjetska rata - “Naše more” 52(5-6)/2005

Zdravka Jelaska Marijan, “Nastanak paobrodarskg društva JUGOSLAVENSKI LLOYD i poslovanje društava čijim je združivanjem nastalo”- Anali Dubrovnik 42 (2004)

Ljiljana Čerina, HAZU-GLIPOTEKA, Zagreb 2008., izložba:Gospa od anđela-Mauzolej obitelji Račić u Cavtatu, Katalog

Lida Roje Depolo, HAZU-GLIPOTEKA, Zagreb 2008., izložba:Gospa od anđela-Mauzolej obitelji Račić u Cavtatu, Katalog

Đivo Bašić: Pomorac-brodovlasnik kap.Ivo račić (1845-1918) oporuka i zaklada obitelji Račić – dubrovnikportal.com